Педагогика және психология мамандығы бойынша Доктор (PhD); Абай. Атындағы ҚазҰПУдың педагогика және психология институты жалпы және қолданбалы психология кафедрасының аға оқытушысы.