Психология ғылымдарының докторы; балалар психологиясы кафедрасының доценті;жас ерекшелік психология кафедрасының профессоры.Ресей Білім Академиясының жетекші ғылыми қызметкері.

50-ден астам жарияланған ғылыми жұмыстардың авторы

Жарияланым конкурстарына үнемі қатысады, марапаттары бар.

Кәсіби қызығушылықтары:

Профессиогенез: кәсіби өзін-өзі анықтаудың предикторлары, кәсіби сананың қалыптасуы, кәсіби деформацияның алдын алу. Жасөспірімдердің адамгершілік дамуы және азаматтық бірегейлігі. Білім беруді болжау. Жоғары білім берудегі заманауи қашықтықтан білім беру технологиялары.