Психолог; доцент; МПМУ психологиялыққызметініңжетекшісі;психологияғылымдарының кандидаты; физика-математика ғылымдарының кандидаты; Педагогика және әлеуметтік ғылымдар Академиясының корреспондент-мүшесі (ПӘҒА); Славян елдеріпрофессорларықауымдастығыныңмүшесі; отбасылық психотерапияның Халықаралық қауымдастығыныңмүшесі (IFTA); MasterofArtsinPsychology - ATIM-Academy, CenturyCity, LosAngeles, Californai, USA.

100-ден астам ғылыми және ғылыми-көпшілік мақалалардың, аналитикалық шолулардың, оқу-әдістемелік әзірлемелердің, соның ішінде кітаптардың авторы

Кәсіптік білім - жоғары; м. В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің физика факультеті; Психология және педагогика институты, психология факультеті, Мәскеу қ.;

Кеңес беру тәжірибесі мол, Мәскеу психологиялық-әлеуметтік институтының "СемьЯ" психологиялық кеңес беру орталығын басқарады.

Кәсіби қызығушылықтары:

Негізгі ғылыми қызығушылықтар отбасының қазіргі жағдайын зерттеу, отбасылық қатынастар психологиясы мен отбасылық тәрбие, отбасының өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде отбасына консультациялық көмекті дамыту саласында жатыр.