Бұл курстардың мақсаты - сынып жетекшілерінің отбасылармен жұмыс жасаудағы біліктілігін арттыру, мектеп пен оқушылардың ата-аналары арасындағы өзара әрекеттестіктің тиімділігін арттыру үшін қажетті жаңа білім мен әдістерді игеру болып табылады.

Курстар қашықтықтан оқыту әдісімен мемлекеттік тіл және орыс тілдерінде жүргізіледі.

Бағдарлама оқытудың көптеген аспектілерін қамтиды, олар практикаға бағытталған, ата-аналармен жұмыс жасау үшін барлық деңгейде жоғары деңгейдегі жұмыста қолданылатын ата-аналар жиналыстары, конференциялар, дөңгелек үстелдер, лекциялар, видео презентациялар және жұмыста қолданылатын нақты әдістер және т.б.

Бағдарлама бойынша оқыту білім беру мамандарын сапалы дайындауға ықпал етеді, ата-аналармен жұмыс істеуге деген сенімді арттырады, тәрбие әдістері мен тәсілдерін нығайтады, оқушылардың ата-аналарының білім беру мәселелеріндегі құзыреттілік деңгейін арттырады. Мұның бәрі ата-аналар мен мектеп арасында нәтижелі диалог құруға мүмкіндік береді.

Отбасы мен мектептің арасындағы ынтымақтастық мәселесінде сынып жетекшілері ең маңызды бөлігі болып табылады.

Баланың мектепте болуының толық көрінісін, оның академиялық үлгерімін, мінез-құлқын да сынып жетекшілері жақсы біледі, сондықтан олар ата-аналарына оқу іс-әрекетінде дұрыс бағыт-бағдар бере алады. Бұл отбасылық тәрбиенің сапасын жақсартуға және оқушылардың ата-аналарының білім беру мәселелеріндегі ата-аналық құзыреттілігін арттыруға көмектеседі.