Отбасылық педагогика және психология саласындағы педагогикалық құзыреттілік пен функционалдық сауаттылықты арттыру мәселелерінде ата-аналар қауымдастығымен жұмыстың инновациялық білім беру формасы. Конференцияның мақсаты: отбасылық құндылықтарды насихаттау, жүзеге асыру және оны нығайту, мектептің жас ұрпақты тәрбиелеудегі отбасымен қарым-қатынасын жақсарту, ата-аналар тәрбие процесінде кездесетін ең қиын мәселелерді ашу және тағы басқалар болып табылады.

Конференциялар жариялаған тақырыптар жан-жақты:

  • «Бірінші сынып оқушыларының ата-аналарына психологиялық көмек»;
  • «2-4 сынып оқушыларының ата-аналарына психологиялық көмек»;
  • «5-6-7 сынып оқушыларының ата-аналарына психологиялық көмек»;
  • «8-9 сынып оқушыларының ата-аналарына психологиялық көмек»;
  • «10-11 сынып оқушыларының ата-аналарына психологиялық көмек».

Сауатты отбасылық тәрбиені ата-аналар жоғары педагогикалық құзыреттілікпен, баланың даму ерекшеліктерін түсініп, баланың өсу процесіндегі қиындықтарын ескере отырып, баласына оның мәселелерін шешуге көмектесуге қабілетті бола алады.

Конференцияларда әлемдік психологтардың түрлі проблемалардың алдын-алу және түзету бойынша ең жақсы ұсыныстары беріледі.

Отбасында бала тәрбиелеудегі ата-аналық құзыреттілік деңгейінің жоғарылауы ата-аналарға балаларын дұрыс тәрбиелеуге мүмкіндік береді, бұл, сайып келгенде, Қазақстан жас ұрпақтарының мәдениетін көтеру кезінде міндетті түрде өз көрінісін береді.