Ленин атындағы МГПИ (қазір МПГУ) түлегі. Инновациялық педагогика саласындағы ғалым, педагогика ғылымдарының докторы, профессор,  МПГУ білім беру психологиясы кафедрасының меңгерушісі, РФ Үкіметі білім беру саласындағы Сыйлығының лауреаты.

Екі жүзден астам ғылыми жұмыстардың, сондай-ақ психологиялық-педагогикалық инновация, балалардың ерте дамуы, мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту мәселелері бойынша оқулықтардың авторы.

Педагогикалық қоғамдастықта инновациялық педагогика мен психология идеяларын белсенді жылжытады. Ғылыми конференцияларда білім берудегі инновациялар тақырыбында үнемі баяндама жасайды. Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университетінде "психология-педагогикалық инноватика" және "психология және ерте даму педагогикасы" магистрлік бағдарламаларын басқарады. "Инновациялық білім беру кеңістігінде тұлғаны дамыту"ғылыми мектебін басқарады.